BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Wanneer u iets bij ons bestelt, wilt u geen pottenkijkers. Geen ongenode gasten die zien wat u bestelt. Of erger nog: die er met uw persoonsgegevens vandoor gaan. . Dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Versmarkt Vreeburg slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Disclaimer

Disclaimer van kracht voor www.versmarktvreeburg.nl

·         de webpagina: iedere webpagina waarin de hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

·         gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

·         u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

·         de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

·         schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1.    Het onderstaande is van toepassing op elke willekeurige webpagina op deze website (http://www.versmarktvreeburg.nl). Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 

2.    Versmarkt Vreeburg spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 

3.    Versmarkt Vreeburg is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 

4.    Versmarkt Vreeburg mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Versmarkt Vreeburg is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 

5.    Behoudens deze disclaimer, is Versmarkt Vreeburg niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 

6.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 

7.    Versmarkt Vreeburg behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Versmarkt Vreeburg de toegang tot de web-pagina monitoren.
 

8.    U zal Versmarkt Vreeburg, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechts-bijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot Versmarkt Vreeburg:

www.versmarktvreeburg.nl

Alle rechten voorbehouden.